Staat van Deventer

Laagste waarde Hoogste waarde

Parkeeroverlast (2021)

Toelichting

Het percentage bewoners dat aangeeft vaak last te hebben van parkeeroverlast in de wijk. De gegevens zijn afkomstig uit het 2-jaarlijkse Bewonersonderzoek Deventer.

Deventer

Welkom op de Staat van Deventer. Hier vind je actuele, cijfermatige informatie over Deventer en over alle wijken en buurten binnen Deventer. Kies een wijk en vindt meteen de kerncijfers over deze wijk. Ga naar de cijfers en ontdek alles over bevolkingsontwikkeling, veiligheid, milieu en nog veel meer. In de wijkenmonitor kun je zien hoe de verschillende wijken scoren op verschillende themas. In het kennisportaal vind je veel factsheets en onderzoeksresultaten.