Staat van Deventer

Laagste waarde Hoogste waarde

Middelbaar opgeleide beroepsbevolking (2018)

Toelichting

Middelbaar opgeleide beroepsbevolking
Aandeel van totale beroepsbevolking Bij een middelbaar onderwijsniveau is het hoogst behaalde opleidingsniveau middelbaar onderwijs. Het zijn opleidingen op niveau bovenbouw havo/vwo en opleidingen vergelijkbaar met mbo 2, 3 en 4.
Het middelbaar opgeleide aandeel van de Deventer beroepsbevolking is in de periode 2012 tot en met 2018 gedaald van 42% naar 39%. Hiermee ligt het aandeel middelbaar opgeleiden in Deventer iets onder het Nederlandse gemiddelde.

Bron: CBS

Deventer

Welkom op de Staat van Deventer. Hier vind je actuele, cijfermatige informatie over Deventer en over alle wijken en buurten binnen Deventer. Kies een wijk en vindt meteen de kerncijfers over deze wijk. Ga naar de cijfers en ontdek alles over bevolkingsontwikkeling, veiligheid, milieu en nog veel meer. In de wijkenmonitor kun je zien hoe de verschillende wijken scoren op verschillende themas. In het kennisportaal vind je veel factsheets en onderzoeksresultaten.