Staat van Deventer

Laagste waarde Hoogste waarde

Leegstand kantoren (2017)

Toelichting

Leegstand kantoren
Percentage leegstaande kantoorpanden in Deventer.
De leegstand in kantoorpanden in Deventer is de afgelopen jaren gestegen. In 2006 stond 62.400 m2 leeg, 20% van het totale kantoorvloeroppervlak. Dit percentage is gestegen naar 34% in 2017, wat gelijk stond aan bijna 106.000 m2.

De leegstand in kantoorpanden in Deventer is de afgelopen jaren gestegen. In 2006 stond 62.400 m2 leeg, 20% van het totale kantoorvloeroppervlak. Dit percentage is gestegen naar 34% in 2017, wat gelijk stond aan bijna 106.000 m2.

Bron: Dynamis

Deventer

Welkom op de Staat van Deventer. Hier vind je actuele, cijfermatige informatie over Deventer en over alle wijken en buurten binnen Deventer. Kies een wijk en vindt meteen de kerncijfers over deze wijk. Ga naar de cijfers en ontdek alles over bevolkingsontwikkeling, veiligheid, milieu en nog veel meer. In de wijkenmonitor kun je zien hoe de verschillende wijken scoren op verschillende themas. In het kennisportaal vind je veel factsheets en onderzoeksresultaten.