Staat van Deventer

Laagste waarde Hoogste waarde

Winkels in Centrum (in m2) (2020)

Toelichting

Verkoopvloeroppervlakte van alle winkels in het kernwinkelgebied van Deventer (exclusief leegstand).
Het kernwinkelgebied van Deventer wordt gevormd door alle winkels in het Centrum inclusief Boreelplein.
De totale oppervlakte van alle winkels in het Centrum van Deventer is vanaf 2013 dalende. In 2020 bedraaagt het winkeloppervlak ruim 54.000 m2. Dat is 300 m2 meer dan een jaar eerder. Het gemiddelde oppervlakte van een winkel in het Centrum bedraagt 192 m2 in 2020.

 

bron: Locatus

Deventer

Welkom op de Staat van Deventer. Hier vind je actuele, cijfermatige informatie over Deventer en over alle wijken en buurten binnen Deventer. Kies een wijk en vindt meteen de kerncijfers over deze wijk. Ga naar de cijfers en ontdek alles over bevolkingsontwikkeling, veiligheid, milieu en nog veel meer. In de wijkenmonitor kun je zien hoe de verschillende wijken scoren op verschillende themas. In het kennisportaal vind je veel factsheets en onderzoeksresultaten.