Staat van Deventer

Laagste waarde Hoogste waarde

Bezoekers grote evenementen (2019)

Toelichting

Bezoekers grote evenementen Deventer
De bezoekersaantallen van de evenementen worden jaarlijks geschat door Evenementenbureau V.V.V. Deventer. Deventer is een echte evenementenstad. De drie grootste evenementen zijn Deventer op Stelten, de Boekenmarkt en het Dickens Festijn. Gezamenlijk trokken deze drie evenementen 375.000 bezoekers in 2019. Dat is gelijk aan 2018.
Kijken we naar het aantal bezoekers in de afgelopen jaren, dan valt op dat het weer een grote invloed heeft op de bezoekersaantallen. Dit is ook niet verwonderlijk, want de evenementen vinden plaats in de buitenlucht. De hevige sneeuwval in 2009 en 2010 gaven het Dickens Festijn extra ambiance, maar schrokken bezoekers ook af. Met name in 2009 was Deventer niet bereikbaar door de sneeuwval. De boekenmarkt had daarentegen te kampen met regen. Ook dit zien we terug in de cijfers van 2009 en 2010.

bron: Evenementenbureau V.V.V. Deventer

Deventer

Welkom op de Staat van Deventer. Hier vind je actuele, cijfermatige informatie over Deventer en over alle wijken en buurten binnen Deventer. Kies een wijk en vindt meteen de kerncijfers over deze wijk. Ga naar de cijfers en ontdek alles over bevolkingsontwikkeling, veiligheid, milieu en nog veel meer. In de wijkenmonitor kun je zien hoe de verschillende wijken scoren op verschillende themas. In het kennisportaal vind je veel factsheets en onderzoeksresultaten.