Staat van Deventer

Laagste waarde Hoogste waarde

Gasverbruik totaal (2017)

Toelichting

Gasverbruik
Totale verbruik van gas x 1 miljoen m3 door particulieren en bedrijven.

Het totale gasverbruik in Deventer is de afgelopen 5 jaar met bijna 14% afgenomen. Het totale verbruik van particulieren is de afgelopen 5 jaar met bijna 13% gedaald.

Bron: Enexis BV en Liander NV, Energie in Beeld

De Hoven

De naam De Hoven komt van de buitentuin van Deventenaren in de 17e eeuw. Deze buurt wordt ook wel de Worp genoemd en is als enige buurt gelegen aan de westzijde van de IJssel. Het woongebied ligt ingesloten door de weg naar Twello, de spoorlijn Deventer-Apeldoorn en het Worpplantsoen. Dit is het oudste park van Europa en het enige park in de wereld dat in de uiterwaarden ligt.