Staat van Deventer

Laagste waarde Hoogste waarde

Doorstroming basisonderwijs - lager niveau (2023)

Toelichting

Doorstroming naar praktijkonderwijs
Van de ruim 1.000 Deventer basisschoolleerlingen uit groep 8 stroomde 15% door naar maximaal VMBO niveau en kader Theoretisch niveau in de zomer van 2023.

bron: Scholen

De Hoven

De naam De Hoven komt van de buitentuin van Deventenaren in de 17e eeuw. Deze buurt wordt ook wel de Worp genoemd en is als enige buurt gelegen aan de westzijde van de IJssel. Het woongebied ligt ingesloten door de weg naar Twello, de spoorlijn Deventer-Apeldoorn en het Worpplantsoen. Dit is het oudste park van Europa en het enige park in de wereld dat in de uiterwaarden ligt.