Staat van Deventer

Laagste waarde Hoogste waarde

Bedrijfsvestigingen (2020)

Toelichting

Bedrijfsvestigingen
Deventer telt ruim 9.600 bedrijven in 2020. Een groei van bijna 7% in een jaar tijd. De grootste groei is zichtbaar in de bouwsector. Deze sector groeide van 543 naar 660 bedrijven. In Deventer zijn de meeste bedrijven in de sectoren groot- en detailhandel, advisering en overige zakelijke dienstverlening.  

bron: BIRO en LISA

De Hoven

De naam De Hoven komt van de buitentuin van Deventenaren in de 17e eeuw. Deze buurt wordt ook wel de Worp genoemd en is als enige buurt gelegen aan de westzijde van de IJssel. Het woongebied ligt ingesloten door de weg naar Twello, de spoorlijn Deventer-Apeldoorn en het Worpplantsoen. Dit is het oudste park van Europa en het enige park in de wereld dat in de uiterwaarden ligt.