Staat van Deventer

WELKOM

Welkom op de Staat van Deventer. Hier vind je actuele, cijfermatige informatie over Deventer en over alle wijken en buurten binnen Deventer. Kies een wijk en vindt meteen de kerncijfers over deze wijk. Ga naar de cijfers en ontdek alles over bevolkingsontwikkeling, veiligheid, milieu en nog veel meer. In de wijkenmonitor kun je zien hoe de verschillende wijken scoren op verschillende themas. In het kennisportaal vind je veel factsheets en onderzoeksresultaten.

Laagste waarde Hoogste waarde

Winkels in Deventer (in m2) (2018)

Toelichting

Verkoopvloeroppervlakte winkels in Deventer (exclusief leegstand).
De totale verkoopvloeroppervlakte van alle winkels in Deventer laat door de jaren heen wisselende aantallen zien. Sluiting van bijvoorbeeld 1 grote winkel kan plots een afname veroorzaken (Morres) terwijl de oplevering van de Boreel ervoor zorgt dat het aantal m2 weer toeneemt.  In 2017 bedraagt de oppervlakte 166.000 m2. Dat is 13.400 m2 (9%) meer dan in 2016. De gemiddelde oppervlakte van een winkel in Deventer bedraagt 273 m2 in 2017.

 

bron: Locatus