Staat van Deventer

Laagste waarde Hoogste waarde

Vertrekbewegingen (percentage) (2022)

Toelichting

Percentage totale vertrekbewegingen
Het totale aantal vertrekbewegingen (zowel binnen als buiten de gemeente) is uitgedrukt ten opzichte van de gemiddelde bevolking. In Deventer hebben zich de afgelopen tien jaar gemiddeld ruim 5.200 personen per jaar gevestigd, terwijl er in die periode ruim 4.900 personen vertrokken. Dat betekent dat het migratiesaldo de afgelopen 10 jaren positief is en ruim 300 per jaar bedraagt.  
Binnen de gemeente verhuisden het afgelopen jaar ruim 6.100 personen waarmee het totaal aantal vertrekbewegingen op bijna 10.600 uitkomt. Relatief gezien is dat ruim 10 procent van de bevolking. Dit aandeel is het hoogst in de Binnenstad (bijna 19%) en Rivierenwijk en Schalkhaar (ruim 15%) en het laagst in Diepenveen,  de Hoven, Okkenbroek en Lettele (miinder dan 6%). Op het kaartbeeld wordt het totaal aantal vertrekbewegingen (vertrekken + binnenverhuizingen) gepresenteerd.

bron: Gemeente Deventer

Diepenveen

Deze wijk omvat een deel van de voormalige gemeente Diepenveen die op 1 januari 1999 door de gemeentelijke herindeling in de provincie Overijssel aan de gemeente Deventer is toegevoegd. Het dorp Diepenveen, dat ten noorden van Borgele ligt, heeft met het Eikendal een toekomstige bouwlocatie voor luxe vrijstaande woningen op grote kavels. Het dorp heeft zijn eigen winkelvoorzieningen, maar is uiteraard ook op de stad georiënteerd.
Diepenveen is een dorp tegen de stad Deventer aan. Het heeft een eigen kern, een mooi historisch kerkplein, winkelgelegenheid en horeca. In het dorp is zowel nieuwbouw als bestaande bouw. Verder zijn er twee basisscholen, een dorpshuis, een bibliotheek, sportvelden en een tennisbaan.
Rande is een buurtschap en landgoed in de gemeente Deventer, maar behoorde vroeger bij de gemeente Diepenveen. Doordat de gemeente Diepenveen op 1 januari 1999 werd samengevoegd met de gemeente Deventer, kwam het buurtschap Rande ook onder het bestuur van de gemeente Deventer. Rande wordt begrensd door de rivier de IJssel in het westen, de stad Deventer in het zuiden en het dorp Diepenveen in het oosten.
Het buurtschap Tjoene ligt ten oosten van het dorp Diepenveen. De banen van de Sallandse golfclub ‘de Hoek’ en abdij Sion zijn in het oog springende voorzieningen in Tjoene.