Staat van Deventer

Laagste waarde Hoogste waarde

Werkzame personen (2018)

Toelichting

Werkgelegenheid
De Deventer bedrijven bieden gezamenlijk aan bijna 46.000 mensen werk, waarvan 39.330 meer dan twaalf uur en bijna 6.600 minder dan twaalf uur per week werkzaam zijn. De grootste sector is de gezondheid- en welzijnszorg met bijna 8.400 werkzame personen. Een goede tweede is de sector groot- en detailhandel en reparatie met bijna 8.000  werkzame personen. De industrie is de derde  bedrijfstak met 6.175 arbeidsplaatsen. 
In de top-5 van grootste bedrijven in Deventer staat het Deventer Ziekenhuis met meer dan tweeduizend werkzame personen bovenaan. Koninklijke PostNL en Sallcon volgen met meer dan duizend werknemers. De top-5 wordt gecompleteerd door de gemeente Deventer als werkgever en Saxion Hogeschool Deventer met elk meer dan 800 werknemers.  

Klik hier voor een interactieve grafiek over de ontwikkeling (indexcijfers) van het aantal vestigingen en de bijhorende werkgelegenheid in Deventer 2010-2016.

Voor een overzicht van het aantal werkzame personen in Deventer 2016 naar sectie klik hier

2005 t/m 2009 exclusief CBS landbouwtelling, vanaf 2010 inclusief CBS landbouwtelling

bron: BIRO en LISA

Zandweerd

Een aantal buurten in Zandweerd maakt deel uit van de zogenoemde Oude Schil rond de binnenstad van Deventer. Deze schil begint vanaf de IJssel en wordt afgemaakt door een aantal buurten in Voorstad, Rivierenwijk, de Raambuurt en De Hoven. Deze buurten hebben allemaal met elkaar gemeen dat ze vrij compact gebouwd zijn met vrij weinig groen. De bebouwing in dit deel van de Zandweerd is wel weer heel divers.

De buurt Noorderplein  wordt doorsneden door uitvalswegen (Zwolseweg, Boxbergerweg en Rijsterborgerweg), waaraan enkele winkels zijn gevestigd. Het wordt begrensd door de spoorlijn richting Apeldoorn, Zwolseweg, Sint Jurrienstraat en de spoorlijn richting Zwolle.

Zoals de naam doet vermoeden wordt de buurt Zwolseweg doorsneden door de Zwolseweg en in het noordwesten begrensd door de J. van Vlotenlaan. De buurt kan worden omschreven als een vooroorlogse gegoede woonbuurt met vrij grote, in redelijke staat verkerende woningen.

De buurt  Lange Zandstraat is van oudsher een arbeidersbuurt. In de jaren tachtig hebben hier grootschalige renovatie- en nieuwbouwwerkzaamheden plaatsgevonden. Speeltuin de Ijssel ligt centraal in deze buurt.

Het meest kenmerkende van de buurt Zandweerd-Zuid  was het voormalige Ankersmitcomplex en de typische arbeiderswoningen in de directe nabijheid daarvan. Inmiddels heeft dit complex plaatsgemaakt voor vele nieuwbouwwoningen aan of rondom de IJsselkade en rondom de Breenberghstraat.

De woonbuurt Zandweerd-Noord  is met name na 1950 tot ontwikkeling gebracht. Typerend is de strakke verkaveling en  het vele groen. In het noorden van deze buurt ligt het sportpark de Zandweerd en de voormalige ijsbaan.

De Schrijversbuurt  is een naoorlogse woonbuurt. Kenmerkend voor deze buurt is de aanwezigheid van ouderenvoorzieningen zoals Corel en St. Jurrien. Recent is het voormalige woonzorgcentrum Corel aangepast en worden de appartementen verhuurd aan jongeren van 18 t/m 35 jaar.