Staat van Deventer

Laagste waarde Hoogste waarde

Bedrijfsvestigingen (2022)

Toelichting

Bedrijfsvestigingen
Deventer telt 10.640 bedrijven in 2022. Een groei van 6% in een jaar tijd. De grootste groei is zichtbaar in de sector gezondheid- en welzijnszorg. Deze sector groeide van 1.233 naar 1.375 bedrijven. In Deventer zijn de meeste bedrijven in de sector advisering en overige zakelijke dienstverlening.  

bron: BIRO en LISA

Zandweerd-Noord

Deze woonbuurt is met name na 1950 tot ontwikkeling gebracht. Typerend is de strakke verkaveling en het grote aantal etagewoningen. In het noorden van deze buurt ligt het sportpark de Zandweerd en de voormalige ijsbaan.