Wijkenmonitor

Legenda

Schalkhaar

Op fysiek, veilig en sociaal gebied lijkt Schalkhaar ook in 2017 een prima plek om te wonen. We zien in de drie indexen overwegend gunstige scores.

De fysieke index laat in 2017 geen opvallende ontwikkelingen zien.

In de fysieke index zien we ver bovengemiddelde resultaten voor milieu. De hoeveelheid stikstof en fijnstof in de lucht ligt onder het gemiddelde en geen enkele woning wordt blootgesteld aan teveel geluidshinder door verkeerslawaai. Er zijn wel huishoudens die stank- en geluidsoverlast door verkeer ervaren, maar dit zijn er minder dan in de rest van de gemeente. Net als in de andere dorpen, moeten ook meer bewoners in Schalkhaar verder rijden dan gemiddeld in Deventer. Met name de afstand tot een fysiotherapeut, sportschool, bushalte en treinstation is vaak groter. Maar ook hier zien we weer dat dit niet direct ten koste gaat van de tevredenheid over het aanbod van voorzieningen in de buurt.

De opvallendste ontwikkeling in de Veiligheidsindex is Inbraak-objectief. Er is sprake van een flinke toename van het aantal inbraken in woningen En ook het aantal meldingen van pogingen tot inbraak is opmerkelijk. Deze toename in meldingen is niet terug te zien in de ervaring van de inwoners van Schalkhaar; de veiligheidsbeleving ligt ruim boven het Deventer gemiddelde.

In Schalkhaar wordt minder vaak melding of aangifte gedaan van diefstal, geweld en vandalisme. Desalniettemin is er wel iets vaker aangifte gedaan van bedreiging en overige vermogensdelicten. Hoewel het aantal woninginbraken relatief laag is, is er wel ovengemiddeld vaak aangifte gedaan van poging tot woninginbraak. Ook is er vaker sprake van inbraak in garage/schuur of tuinhuis. Daarnaast zien we een bovengemiddeld aantal meldingen van jeugdoverlast. Dat laatste is opvallend, omdat beduidend minder bewoners het idee hebben dat er regelmatig overlast is door groepen jongeren. Ook voor de andere genoemde voorvallen en delicten geldt dat slechts een handjevol bewoners het idee heeft dat deze vaak voorkomen.

De scores op de sociale index zijn net als in 2015 voornamelijk bovengemiddeld. We zien een score onder gemiddeld voor de sociale contacten. Bewoners hebben minder regelmatig contact met vrienden/kennissen en buren.

Ook op het sociale vlak lijkt er weinig aan de hand te zijn in Schalkhaar. Bewoners zijn over het algemeen gezond, hebben werk en weinig financiële problemen. Hoewel ze misschien iets minder vaak contact hebben met vrienden, voelen minder mensen dan gemiddeld zich eenzaam. Tot slot is er sprake van een positieve binding tussen de bewoners en hun buurt.

Over de wijk Schalkhaar

Bekijk kerncijfers op staatvandeventer.nl