Wijkenmonitor

Legenda

De Hoven

De Hoven laat in 2015 overwegend gunstige scores zien in vergelijking met het gemeentebrede beeld. De eindscore voor zowel de veiligheidsindex als de sociale index is bovengemiddeld, voor de fysieke index komt deze uit op ‘gemiddeld’. In 2017 zijn de eindscores voor de drie indexen bovengemiddeld.

In vergelijking met het hoefijzer van 2015 vallen ook de gunstige scores van milieu op. Huishoudens ervaren weinig tot geen stankoverlast door bedrijven en verkeer. Er wordt wel geluidsoverlast door verkeer ervaren. Daarnaast zien een afname van fijnstof en stikstof, dit past bij het brede Deventer beeld. Vergelijkbaar met 2015 scoort De Hoven ook in 2017 onder het Deventer gemiddelde ten aanzien van bereikbaarheid van voorzieningen. Dit kan verklaard worden door de ligging van De Hoven; aan de andere kant van de IJssel ten opzichte van de Deventer binnenstad. Hierdoor is men eerder aangewezen op de voorzieningen in de eigen wijk. Er is een groeiende tevredenheid onder de bewoners over de winkels voor dagelijkse boodschappen, medische zorg, basisonderwijs en sportvoorzieningen.

In de fysieke index valt gelijk de ongunstige score bij voorzieningen op. Mensen zijn langer onderweg voor de verschillende voorzieningen dan gemiddeld in Deventer. Ook de waardering van de bewoners voor de voorzieningen in de buurt blijft achter. Over de medische zorg, het openbaar vervoer en parkeergelegenheid is minder dan de helft van de bewoners tevreden.

Het aantal misdaadmeldingen laat over een gunstige ontwikkeling zien in De Hoven. Bewoners bevestigen de objectieve ring met positieve ervaringen boven het Deventer gemiddelde en in vergelijking met 2015. In 2015 viel een grote hoeveelheid inbraken in schuren/tuinhuisjes op, deze meldingen zijn anno 2017 flink gedaald. We zien wel een lichte stijging van het aantal inbraken in woningen. De score voor Inbraak blijft rond het Deventer gemiddelde.

De eindscore voor de veiligheidsindex is gunstiger dan gemiddeld. Bij de onderliggende dimensies zien we alleen bij vandalisme-objectief een beneden gemiddeld resultaat, maar de bewoners ervaren dit anders. Ook andere incidenten en misdrijven worden amper ervaren onder de bewoners. Opvallend is het relatief grote aantal inbraken in garages/schuren/tuinhuisjes: 6x zoveel als gemiddeld. Maar doordat er geen enkele poging tot inbraak is gemeld in de wijk, zien we dit niet terug in het indexcijfer. Daarentegen hebben mensen niet het idee dat er veel inbraken in schuurtjes en tuinhuisjes voorkomen in de buurt.

Ook in 2017 zien we dat inwoners van De Hoven zich gezond voelen, regie hebben over het eigen leven en dat zich financieel redden. Het percentage bewoners dat aangeeft vrijwilligerswerk te doen is gedaald. Dit komt overeen met de daling die we in Deventer zien.

Bij sociaal zien we geen enkele score beneden het Deventer gemiddelde. De mensen voelen zich gezond, hebben regie over het eigen leven, redden zich financieel prima en hebben de nodige sociale contacten. Dit komt ook terug in onder andere de registratiecijfers over gebruik van zorg en werkloosheid. Op het niveau van de onderliggende indicatoren valt op dat het aantal voortijdig schoolverlaters twee keer zo hoog is (10%) als in de rest van de gemeente (5%).

Over de wijk De Hoven

Bekijk kerncijfers op staatvandeventer.nl