Wijkenmonitor

Legenda

De Hoven

Zowel in 2015, 2017 als 2019 laat De Hoven overwegend gunstige scores zien in vergelijking met de Deventer scores. In 2019 zien we in De Hoven eenzelfde ontwikkeling op het gebied van een dalende index voor Meedoen als in Deventer.

Wederom zijn de scores in 2019 overwegend positief op de fysieke index. De subjectieve scores laten een verdere positieve ontwikkeling zien; zowel de waardering van de openbare ruimte als het milieu ligt ver boven het Deventer gemiddelde. Ook zien we een positievere beoordeling van vastgoed; inwoners zijn meer tevreden over de aantrekkelijkheid van de omgeving en de grootte van de buitenruimte van de eigen woning. We zien een lichte daling in tevredenheid over de prijs-kwaliteitverhouding van de woning en de grootte van de woning.

In vergelijking met het hoefijzer van 2015 vallen ook de gunstige scores van milieu op. Huishoudens ervaren weinig tot geen stankoverlast door bedrijven en verkeer. Er wordt wel geluidsoverlast door verkeer ervaren. Daarnaast zien een afname van fijnstof en stikstof, dit past bij het brede Deventer beeld. Vergelijkbaar met 2015 scoort De Hoven ook in 2017 onder het Deventer gemiddelde ten aanzien van bereikbaarheid van voorzieningen. Dit kan verklaard worden door de ligging van De Hoven; aan de andere kant van de IJssel ten opzichte van de Deventer binnenstad. Hierdoor is men eerder aangewezen op de voorzieningen in de eigen wijk. Er is een groeiende tevredenheid onder de bewoners over de winkels voor dagelijkse boodschappen, medische zorg, basisonderwijs en sportvoorzieningen.

In de fysieke index valt gelijk de ongunstige score bij voorzieningen op. Mensen zijn langer onderweg voor de verschillende voorzieningen dan gemiddeld in Deventer. Ook de waardering van de bewoners voor de voorzieningen in de buurt blijft achter. Over de medische zorg, het openbaar vervoer en parkeergelegenheid is minder dan de helft van de bewoners tevreden.

Op het gebied van veiligheid valt met name de sterke afname van de beleving op, op het gebied van inbraken en geweld. De subjectieve indicatoren ontwikkelen zich richting het Deventer gemiddelde. Dit terwijl op het gebied van inbraken de objectieve indicatoren een stijging laten zien.

Het aantal misdaadmeldingen laat over een gunstige ontwikkeling zien in De Hoven. Bewoners bevestigen de objectieve ring met positieve ervaringen boven het Deventer gemiddelde en in vergelijking met 2015. In 2015 viel een grote hoeveelheid inbraken in schuren/tuinhuisjes op, deze meldingen zijn anno 2017 flink gedaald. We zien wel een lichte stijging van het aantal inbraken in woningen. De score voor Inbraak blijft rond het Deventer gemiddelde.

De eindscore voor de veiligheidsindex is gunstiger dan gemiddeld. Bij de onderliggende dimensies zien we alleen bij vandalisme-objectief een beneden gemiddeld resultaat, maar de bewoners ervaren dit anders. Ook andere incidenten en misdrijven worden amper ervaren onder de bewoners. Opvallend is het relatief grote aantal inbraken in garages/schuren/tuinhuisjes: 6x zoveel als gemiddeld. Maar doordat er geen enkele poging tot inbraak is gemeld in de wijk, zien we dit niet terug in het indexcijfer. Daarentegen hebben mensen niet het idee dat er veel inbraken in schuurtjes en tuinhuisjes voorkomen in de buurt.

In 2019 duikt de maatschappelijke inzet onder het Deventer gemiddelde. Dit heeft effect op de indexscore voor Meedoen. Het wordt verklaard door een lager percentage mantelzorgers, een effect wat in heel Deventer zichtbaar is. In tegenstelling tot een gemeentelijke daling van het aantal vrijwilligers is in De Hoven een stijging van het aantal inwoners wat vrijwilligerswerk doet zichtbaar. Daarnaast zien we een daling van het aantal inwoners dat aangeeft regelmatig te sporten en overige hobby’s uit te voeren.

Ook in 2017 zien we dat inwoners van De Hoven zich gezond voelen, regie hebben over het eigen leven en dat zich financieel redden. Het percentage bewoners dat aangeeft vrijwilligerswerk te doen is gedaald. Dit komt overeen met de daling die we in Deventer zien.

Bij sociaal zien we geen enkele score beneden het Deventer gemiddelde. De mensen voelen zich gezond, hebben regie over het eigen leven, redden zich financieel prima en hebben de nodige sociale contacten. Dit komt ook terug in onder andere de registratiecijfers over gebruik van zorg en werkloosheid. Op het niveau van de onderliggende indicatoren valt op dat het aantal voortijdig schoolverlaters twee keer zo hoog is (10%) als in de rest van de gemeente (5%).

Over de wijk De Hoven

Bekijk kerncijfers op staatvandeventer.nl