Staat van Deventer

Toelichting

De kleuren in het ‘hoefijzer’ geven weer hoe een wijk ervoor staat op het gebied van de drie thema’s Fysiek, Veiligheid en Sociaal, vergeleken met het Deventer gemiddelde.

De indeling is voor alle wijken en dorpen gelijk. Elk thema is opgebouwd uit verschillende onderwerpen. Door in de kaart hiernaast op een wijk of dorp te klikken ziet u de resultaten voor deze onderwerpen.

Fysiek - Hierbij gaat het om onderwerpen over openbare ruimte, vastgoed, voorzieningen en milieu.

Veiligheid - Bij veiligheid hebben de gegevens betrekking op diefstal, inbraak, geweld, overlast en vandalisme.

Sociaal - Hierbij kunt u denken aan onderwerpen zoals gezondheid, sociale contacten, deelname aan werk of school en inkomen.

Elk domein is weergegeven als deel van de cirkel. Alle cijfers van alle wijken samen zijn het gemiddelde van Deventer (wit). De kleuren per gebied laten zien of het onder of boven het gemiddelde is van Deventer.

Welkom bij de Wijkenmonitor

De Wijkenmonitor laat u zien hoe de Deventer wijken en dorpen ervoor staan ten opzichte van het gemeentelijk gemiddelde op de drie thema’s Fysiek, Veiligheid en Sociaal. Hiervoor zijn gegevens over zowel de feitelijke situatie als de beleving van de burger meegenomen.