Staat van Deventer

Laagste waarde Hoogste waarde

Uitkeringen arbeidsongeschiktheid (percentage) (2017)

Toelichting

Uitkeringen Arbeidsongeschiktheid
In 2016 telde Deventer 5.410 personen met een Arbeidsongeschiktheidsuitkering. Ten opzichte van het totaal aantal huishoudens is dat een aandeel van 12,1%. Dit aandeel ligt boven het landelijke gemiddelde. Het landelijk gemiddelde bedraagt 9,7%. Het aantal uitkeringen AO is in het afgelopen jaar afgenomen, na een aantal jaren van toename. 

bron: CBS

De Hoven

De naam De Hoven komt van de buitentuin van Deventenaren in de 17e eeuw. Deze buurt wordt ook wel de Worp genoemd en is als enige buurt gelegen aan de westzijde van de IJssel. Het woongebied ligt ingesloten door de weg naar Twello, de spoorlijn Deventer-Apeldoorn en het Worpplantsoen. Dit is het oudste park van Europa en het enige park in de wereld dat in de uiterwaarden ligt.