Staat van Deventer

Laagste waarde Hoogste waarde

Uitkeringen algemene bijstand (percentage) (2017)

Toelichting

Uitkeringen Algemene Bijstand
In 2016 telde Deventer 3.200 personen die een uitkering Algemene Bijstand ontvingen. In relatie tot het aantal huishoudens is dat een aandeel van 7,2%. Dit aandeel ligt iets boven het landelijke gemiddelde (5,9%). Relatief hoog scoren Rivierenwijk (15%) en Voorstad (13%). Het aantal WWB uitkeringen in Deventer is de laatste jaren toegenomen.

bron: UWV Werkbedrijf

overig Colmschate-Zuid

Buurten 81 (De Scheg), 87 (Handelspark de Weteringen), 88 (Bannink) en 89 (Oxerhof) zijn samengevoegd tot 1 buurt: overig Colmschate-Zuid.
Dit gebied bevat de buurten 81 De Scheg, 87 handelspark de Weteringen, 88 Bannink en 89 Oxerhof. Buurt 81 omvat het sport- en recreatiecentrum de Scheg. Een, inmiddels overkapte, ijsbaan is onderdeel van dit complex. Het complex bestaat daarnaast uit een subtropisch zwemparadijs en enkele sportzalen. De Scheg is in 1992 geopend. Handelspark de Weteringen is het jongste bedrijventerrein van Deventer aan de noordkant van de snelweg A1. De Bannink en Oxerhof zijn voormalige buurtschappen en maken nu onderdeel uit van een groot landelijk gebied Colmschate-Zuid, dat zich uitstrekt ten noorden en zuiden van de A1 tussen Colmschate en Bathmen.