Staat van Deventer

Laagste waarde Hoogste waarde

Vertrekbewegingen (percentage) (2018)

Toelichting

Percentage totale vertrekbewegingen
Het totale aantal vertrekbewegingen (zowel binnen als buiten de gemeente) is uitgedrukt ten opzichte van de gemiddelde bevolking. In Deventer hebben zich de afgelopen tien jaar gemiddeld bijna 4.900 personen per jaar gevestigd, terwijl er in die periode ongeveer net zoveel personen vertrokken. Dat betekent dat het migratiesaldo de afgelopen 10 jaren behoorlijk in evenwicht is. Het aantal vertrekken en ook het aantal vestigingen neemt de afgelopen jaren sterk toe tot ruim 5.600 personen in 2017. Dit duidt op een toenemende mobiliteit. In 2018 is er sprake van een afnemende mobiliteit, minder vestigingen en ook minder vertrekken.
Binnen de gemeente verhuisden het afgelopen jaar ruim 8.100 personen (200 meer dan het jaar daarvoor) waarmee het totaal aantal vertrekbewegingen op ruim 13.000 uitkomt. Relatief gezien is dat ruim dertien procent van de bevolking. Dit aandeel is het hoogst in de Binnenstad (23%) en Voorstad (18%) en het laagst in Bathmen en Diepenveen (8%). Op het kaartbeeld wordt het totaal aantal vertrekbewegingen (vertrekken + binnenverhuizingen) gepresenteerd.

bron: Gemeente Deventer

Zandweerd

Een aantal buurten in Zandweerd maakt deel uit van de zogenoemde Oude Schil rond de binnenstad van Deventer. Deze schil begint vanaf de IJssel en wordt afgemaakt door een aantal buurten in Voorstad, Rivierenwijk, de Raambuurt en De Hoven. Deze buurten hebben allemaal met elkaar gemeen dat ze vrij compact gebouwd zijn met vrij weinig groen. De bebouwing in dit deel van de Zandweerd is wel weer heel divers.

De buurt Noorderplein  wordt doorsneden door uitvalswegen (Zwolseweg, Boxbergerweg en Rijsterborgerweg), waaraan enkele winkels zijn gevestigd. Het wordt begrensd door de spoorlijn richting Apeldoorn, Zwolseweg, Sint Jurrienstraat en de spoorlijn richting Zwolle.

Zoals de naam doet vermoeden wordt de buurt Zwolseweg doorsneden door de Zwolseweg en in het noordwesten begrensd door de J. van Vlotenlaan. De buurt kan worden omschreven als een vooroorlogse gegoede woonbuurt met vrij grote, in redelijke staat verkerende woningen.

De buurt  Lange Zandstraat is van oudsher een arbeidersbuurt. In de jaren tachtig hebben hier grootschalige renovatie- en nieuwbouwwerkzaamheden plaatsgevonden. Speeltuin de Ijssel ligt centraal in deze buurt.

Het meest kenmerkende van de buurt Zandweerd-Zuid  was het voormalige Ankersmitcomplex en de typische arbeiderswoningen in de directe nabijheid daarvan. Inmiddels heeft dit complex plaatsgemaakt voor vele nieuwbouwwoningen aan of rondom de IJsselkade en rondom de Breenberghstraat.

De woonbuurt Zandweerd-Noord  is met name na 1950 tot ontwikkeling gebracht. Typerend is de strakke verkaveling en  het vele groen. In het noorden van deze buurt ligt het sportpark de Zandweerd en de voormalige ijsbaan.

De Schrijversbuurt  is een naoorlogse woonbuurt. Kenmerkend voor deze buurt is de aanwezigheid van ouderenvoorzieningen zoals Corel en St. Jurrien. Recent is het voormalige woonzorgcentrum Corel aangepast en worden de appartementen verhuurd aan jongeren van 18 t/m 35 jaar.