Staat van Deventer

Laagste waarde Hoogste waarde

Vertrekbewegingen (percentage) (2022)

Toelichting

Percentage totale vertrekbewegingen
Het totale aantal vertrekbewegingen (zowel binnen als buiten de gemeente) is uitgedrukt ten opzichte van de gemiddelde bevolking. In Deventer hebben zich de afgelopen tien jaar gemiddeld ruim 5.200 personen per jaar gevestigd, terwijl er in die periode ruim 4.900 personen vertrokken. Dat betekent dat het migratiesaldo de afgelopen 10 jaren positief is en ruim 300 per jaar bedraagt.  
Binnen de gemeente verhuisden het afgelopen jaar ruim 6.100 personen waarmee het totaal aantal vertrekbewegingen op bijna 10.600 uitkomt. Relatief gezien is dat ruim 10 procent van de bevolking. Dit aandeel is het hoogst in de Binnenstad (bijna 19%) en Rivierenwijk en Schalkhaar (ruim 15%) en het laagst in Diepenveen,  de Hoven, Okkenbroek en Lettele (miinder dan 6%). Op het kaartbeeld wordt het totaal aantal vertrekbewegingen (vertrekken + binnenverhuizingen) gepresenteerd.

bron: Gemeente Deventer

Colmschate-Noord

Deze wijk wordt begrensd door de spoorlijn Deventer-Almelo, de N348 en het Overijssels Kanaal, de Colmschaterstraatweg en Colmschate-Vijfhoek. De wijk wordt ontsloten door de Oostriklaan, die aansluit op de Holterweg, en het Wilgehaantje die van de andere kant op de N348 aansluit. Na de afronding van de buurt Platvoet begin jaren zeventig heeft Deventer enkele jaren moeten wachten op nieuwbouwlocaties. Vanaf halverwege de jaren zeventig zijn achtereenvolgens de buurten Het Oostrik, Groot Douwel en Blauwenoord gebouwd.

Het Oostrik is een woonbuurt die in 1974 is voltooid. De buurt wordt gekenmerkt door een vrij dichte bebouwing met circa een kwart etagewoningen. Het Oostrik bestond aanvankelijk geheel uit huurwoningen. Een groot deel hiervan is in de loop der  jaren verkocht.
De woningbouw in Groot Douwel startte in 1976. In 1985 is deze buurt voltooid. Met uitzondering van de etagebouw in het buurtwinkelcentrum (Zwaluwenburg) is er alleen laagbouw.  In de buurt Blauwenoord zijn in 1982 de eerste woningen opgeleverd. In 1986 is de buurt voltooid. Deze buurt omvat uitsluitend eengezinswoningen.