Staat van Deventer

Laagste waarde Hoogste waarde

Vertrekbewegingen (percentage) (2018)

Toelichting

Percentage totale vertrekbewegingen
Het totale aantal vertrekbewegingen (zowel binnen als buiten de gemeente) is uitgedrukt ten opzichte van de gemiddelde bevolking. In Deventer hebben zich de afgelopen tien jaar gemiddeld bijna 4.900 personen per jaar gevestigd, terwijl er in die periode ongeveer net zoveel personen vertrokken. Dat betekent dat het migratiesaldo de afgelopen 10 jaren behoorlijk in evenwicht is. Het aantal vertrekken en ook het aantal vestigingen neemt de afgelopen jaren sterk toe tot ruim 5.600 personen in 2017. Dit duidt op een toenemende mobiliteit. In 2018 is er sprake van een afnemende mobiliteit, minder vestigingen en ook minder vertrekken.
Binnen de gemeente verhuisden het afgelopen jaar ruim 8.100 personen (200 meer dan het jaar daarvoor) waarmee het totaal aantal vertrekbewegingen op ruim 13.000 uitkomt. Relatief gezien is dat ruim dertien procent van de bevolking. Dit aandeel is het hoogst in de Binnenstad (23%) en Voorstad (18%) en het laagst in Bathmen en Diepenveen (8%). Op het kaartbeeld wordt het totaal aantal vertrekbewegingen (vertrekken + binnenverhuizingen) gepresenteerd.

bron: Gemeente Deventer

Bathmen

De voormalige gemeente Bathmen is per 1 januari 2005 in het kader van een gemeentelijke herindeling toegevoegd aan de gemeente Deventer. Het gebied Bathmen omvat een groot buitengebied met het dorp Bathmen en de kern Loo en de buurtschappen Dortherhoek en Zuidloo. Het gebied ligt ten oosten van Deventer en wordt doorsneden door de A1.  Het dorp Bathmen is typisch een brinkdorp, dat later wat uitgerekt is door de inklemming tussen de spoorlijn Deventer-Almelo en de Schipbeek, met uiteraard een Brink.
Bathmen is een levendig dorp in het Sallandse land tussen Deventer en Holten. Het zorgcentrum Dijkhuis vervult een belangrijke functie voor de senioren. Het dorp beschikt over uitstekende sportvoorzieningen. In Bathmen vinden diverse evenementen plaats. De kunstmanifestaties, de boeldag en de survivalrun in en rondom de Schipbeek zijn inmiddels grote trekpleisters geworden. Ook de Bathmense kermis is bijzonder populair bij jong en oud.
Loo is een buurtschap ten oosten van het Dorp Bathmen. Loo heeft een eigen basisschool en een actief verenigingsleven en een eigen NaoberLookaal. Het beschikt ook nog over een schitterend recreatiezwembad gelegen in de Looermark. De inwoners van Loo en omgeving vieren jaarlijks hun school- en volksfeest.
In Dortherhoek  staan minder dan honderd huizen, waarvan het grootste deel vrijstaand en vooroorlogs is. De buurt ligt ten zuiden van het dorp Bathmen en voornamelijk ten zuiden van de snelweg A1.
Zuidloo is een buurtschap ten zuidoosten van het dorp Bathmen en ten zuiden van de snelweg A1. De bewoning van Zuidloo is vooral agrarisch, het wordt omschreven als een echte plattelandsgemeenschap.