Staat van Deventer

Laagste waarde Hoogste waarde

Parkeeroverlast (2021)

Toelichting

Het percentage bewoners dat aangeeft vaak last te hebben van parkeeroverlast in de wijk. De gegevens zijn afkomstig uit het 2-jaarlijkse Bewonersonderzoek Deventer.

De Hoven

De naam De Hoven komt van de buitentuin van Deventenaren in de 17e eeuw. Deze buurt wordt ook wel de Worp genoemd en is als enige buurt gelegen aan de westzijde van de IJssel. Het woongebied ligt ingesloten door de weg naar Twello, de spoorlijn Deventer-Apeldoorn en het Worpplantsoen. Dit is het oudste park van Europa en het enige park in de wereld dat in de uiterwaarden ligt.