Staat van Deventer

Laagste waarde Hoogste waarde

Koopwoningen (percentage) (2019)

Toelichting

Koopwoningen
Van de totale voorraad is het aandeel koopwoningen bijna 57% en het aandeel huurwoningen bijna 42%. Van een gering aantal woningen is de eigendomsverhouding onbekend. Voor de lokale cijfers is gebruik gemaakt van het gemeentelijke TAXWOZ bestand. Voor Nederland zijn cijfers van het C.B.S. gehanteerd.

bron: Gemeente Deventer en CBS

Platvoet

Evenals Borgele omvat deze buurt veel huurwoningen. De buurt is na Borgele gebouwd en er komen veel etagewoningen voor. Op het Platvoetterrein, waar vroeger de Deventer Paaskermis werd georganiseerd, zijn vanaf 2006 nieuwbouwwoningen opgeleverd.