Staat van Deventer

Laagste waarde Hoogste waarde

Koopwoningen (percentage) (2019)

Toelichting

Koopwoningen
Van de totale voorraad is het aandeel koopwoningen bijna 57% en het aandeel huurwoningen bijna 42%. Van een gering aantal woningen is de eigendomsverhouding onbekend. Voor de lokale cijfers is gebruik gemaakt van het gemeentelijke TAXWOZ bestand. Voor Nederland zijn cijfers van het C.B.S. gehanteerd.

bron: Gemeente Deventer en CBS

Borgele

Borgele is een woonbuurt met overwegend huurwoningen die zijn gebouwd na 1965. De buurt is gebouwd volgens een strak stedenbouwkundig patroon. Er komt veel etagebouw en hoogbouw voor in Borgele.