Staat van Deventer

Laagste waarde Hoogste waarde

Huurwoningen (percentage) (2019)

Toelichting

Huurwoningen
Van de totale voorraad is het aandeel huurwoningen bijna 42% en het aandeel koopwoningen bijna 57%. Van een gering aantal woningen is de eigendomsverhouding onbekend. Voor de lokale cijfers is gebruik gemaakt van het gemeentelijke TAXWOZ bestand. Voor Nederland zijn cijfers van het C.B.S. gehanteerd.

bron: Gemeente Deventer en CBS

Tuindorp

Een klein deel van deze woonwijk bestaat uit vooroorlogse corporatiewoningen die zijn gerenoveerd. Het overige gedeelte van de buurt bestaat uit, in goede staat verkerende, etage- en eengezinswoningen.