Staat van Deventer

Laagste waarde Hoogste waarde

Huurwoningen (percentage) (2020)

Toelichting

Huurwoningen
Van de totale voorraad is het aandeel huurwoningen bijna 44% en het aandeel koopwoningen bijna 56%. Van een gering aantal woningen is de eigendomsverhouding onbekend. Voor de lokale cijfers is gebruik gemaakt van het gemeentelijke TAXWOZ bestand. Voor Nederland zijn cijfers van het C.B.S. gehanteerd.

bron: Gemeente Deventer en CBS

Het Oostrik

Het Oostrik is een woonbuurt die in 1974 is voltooid. De buurt wordt gekenmerkt door een vrij dichte bebouwing met circa een kwart etagewoningen. Het Oostrik bestond aanvankelijk geheel uit huurwoningen. Een deel hiervan is in de loop der  jaren verkocht.