Staat van Deventer

Laagste waarde Hoogste waarde

Huurwoningen (percentage) (2020)

Toelichting

Huurwoningen
Van de totale voorraad is het aandeel huurwoningen bijna 44% en het aandeel koopwoningen bijna 56%. Van een gering aantal woningen is de eigendomsverhouding onbekend. Voor de lokale cijfers is gebruik gemaakt van het gemeentelijke TAXWOZ bestand. Voor Nederland zijn cijfers van het C.B.S. gehanteerd.

bron: Gemeente Deventer en CBS

Blauwenoord

In deze buurt zijn in 1982 de eerste woningen opgeleverd. In 1986 is de buurt voltooid. Deze buurt omvat uitsluitend eengezinswoningen.