Staat van Deventer

Laagste waarde Hoogste waarde

Werkzame personen (2018)

Toelichting

Werkgelegenheid
De Deventer bedrijven bieden gezamenlijk aan bijna 46.000 mensen werk, waarvan 39.330 meer dan twaalf uur en bijna 6.600 minder dan twaalf uur per week werkzaam zijn. De grootste sector is de gezondheid- en welzijnszorg met bijna 8.400 werkzame personen. Een goede tweede is de sector groot- en detailhandel en reparatie met bijna 8.000  werkzame personen. De industrie is de derde  bedrijfstak met 6.175 arbeidsplaatsen. 
In de top-5 van grootste bedrijven in Deventer staat het Deventer Ziekenhuis met meer dan tweeduizend werkzame personen bovenaan. Koninklijke PostNL en Sallcon volgen met meer dan duizend werknemers. De top-5 wordt gecompleteerd door de gemeente Deventer als werkgever en Saxion Hogeschool Deventer met elk meer dan 800 werknemers.  

Klik hier voor een interactieve grafiek over de ontwikkeling (indexcijfers) van het aantal vestigingen en de bijhorende werkgelegenheid in Deventer 2010-2016.

Voor een overzicht van het aantal werkzame personen in Deventer 2016 naar sectie klik hier

2005 t/m 2009 exclusief CBS landbouwtelling, vanaf 2010 inclusief CBS landbouwtelling

bron: BIRO en LISA

Bathmen

De voormalige gemeente Bathmen is per 1 januari 2005 in het kader van een gemeentelijke herindeling toegevoegd aan de gemeente Deventer. Het gebied Bathmen omvat een groot buitengebied met het dorp Bathmen en de kern Loo en de buurtschappen Dortherhoek en Zuidloo. Het gebied ligt ten oosten van Deventer en wordt doorsneden door de A1.  Het dorp Bathmen is typisch een brinkdorp, dat later wat uitgerekt is door de inklemming tussen de spoorlijn Deventer-Almelo en de Schipbeek, met uiteraard een Brink.
Bathmen is een levendig dorp in het Sallandse land tussen Deventer en Holten. Het zorgcentrum Dijkhuis vervult een belangrijke functie voor de senioren. Het dorp beschikt over uitstekende sportvoorzieningen. In Bathmen vinden diverse evenementen plaats. De kunstmanifestaties, de boeldag en de survivalrun in en rondom de Schipbeek zijn inmiddels grote trekpleisters geworden. Ook de Bathmense kermis is bijzonder populair bij jong en oud.
Loo is een buurtschap ten oosten van het Dorp Bathmen. Loo heeft een eigen basisschool en een actief verenigingsleven en een eigen NaoberLookaal. Het beschikt ook nog over een schitterend recreatiezwembad gelegen in de Looermark. De inwoners van Loo en omgeving vieren jaarlijks hun school- en volksfeest.
In Dortherhoek  staan minder dan honderd huizen, waarvan het grootste deel vrijstaand en vooroorlogs is. De buurt ligt ten zuiden van het dorp Bathmen en voornamelijk ten zuiden van de snelweg A1.
Zuidloo is een buurtschap ten zuidoosten van het dorp Bathmen en ten zuiden van de snelweg A1. De bewoning van Zuidloo is vooral agrarisch, het wordt omschreven als een echte plattelandsgemeenschap.