Staat van Deventer

Laagste waarde Hoogste waarde

Bedrijfsvestigingen (2018)

Toelichting

Bedrijfsvestigingen
Deventer telt op dit moment 8.780 bedrijven. Dat is 4% (334 bedrijven) meer dan in 2017. De sector advisering, onderzoek en specialistische zakelijke dienstverlening telt met een aantal van 1.956 vestigingen de meeste vestigingen. Hierop volgt de handel en reparatie – traditioneel het midden- en kleinbedrijf - telt met een aantal van 1.485 vestigingen. 

Kijk hier voor een interactieve grafiek over de ontwikkeling (indexcijfers) van het aantal vestigingen en de bijhorende werkgelegenheid in Deventer 2010-2016.

Voor een onderverdeling van het aantal bedrijfsvestigingen naar sectie klik hier.

 

bron: BIRO en LISA

Bathmen

De voormalige gemeente Bathmen is per 1 januari 2005 in het kader van een gemeentelijke herindeling toegevoegd aan de gemeente Deventer. Het gebied Bathmen omvat een groot buitengebied met het dorp Bathmen en de kern Loo en de buurtschappen Dortherhoek en Zuidloo. Het gebied ligt ten oosten van Deventer en wordt doorsneden door de A1.  Het dorp Bathmen is typisch een brinkdorp, dat later wat uitgerekt is door de inklemming tussen de spoorlijn Deventer-Almelo en de Schipbeek, met uiteraard een Brink.
Bathmen is een levendig dorp in het Sallandse land tussen Deventer en Holten. Het zorgcentrum Dijkhuis vervult een belangrijke functie voor de senioren. Het dorp beschikt over uitstekende sportvoorzieningen. In Bathmen vinden diverse evenementen plaats. De kunstmanifestaties, de boeldag en de survivalrun in en rondom de Schipbeek zijn inmiddels grote trekpleisters geworden. Ook de Bathmense kermis is bijzonder populair bij jong en oud.
Loo is een buurtschap ten oosten van het Dorp Bathmen. Loo heeft een eigen basisschool en een actief verenigingsleven en een eigen NaoberLookaal. Het beschikt ook nog over een schitterend recreatiezwembad gelegen in de Looermark. De inwoners van Loo en omgeving vieren jaarlijks hun school- en volksfeest.
In Dortherhoek  staan minder dan honderd huizen, waarvan het grootste deel vrijstaand en vooroorlogs is. De buurt ligt ten zuiden van het dorp Bathmen en voornamelijk ten zuiden van de snelweg A1.
Zuidloo is een buurtschap ten zuidoosten van het dorp Bathmen en ten zuiden van de snelweg A1. De bewoning van Zuidloo is vooral agrarisch, het wordt omschreven als een echte plattelandsgemeenschap.