Staat van Deventer

WELKOM

Welkom op de Staat van Deventer. Hier vind je actuele, cijfermatige informatie over Deventer en over alle wijken en buurten binnen Deventer. Kies een wijk en vindt meteen de kerncijfers over deze wijk. Ga naar de cijfers en ontdek alles over bevolkingsontwikkeling, veiligheid, milieu en nog veel meer. In de wijkenmonitor kun je zien hoe de verschillende wijken scoren op verschillende themas. In het kennisportaal vind je veel factsheets en onderzoeksresultaten.

Laagste waarde Hoogste waarde

Bedrijfsvestigingen (2017)

Toelichting

Bedrijfsvestigingen
Deventer telt op dit moment bijna 6.700 bedrijven. Dat is ruim 5% meer dan in 2015. De sector handel en reparatie – traditioneel het midden- en kleinbedrijf - telt met een aantal van 1.473 de meeste vestigingen. Hierop volgt advisering, onderzoek en specialistische zakelijke dienstverlening met 1.429 vestigingen.

Kijk hier voor een interactieve grafiek over de ontwikkeling (indexcijfers) van het aantal vestigingen en de bijhorende werkgelegenheid in Deventer 2010-2016.

Voor een onderverdeling van het aantal bedrijfsvestigingen naar sectie klik hier.

 

bron: BIRO en LISA