Staat van Deventer

Laagste waarde Hoogste waarde

Toelichting

Percentage ouderen
Landelijk zien we het aandeel inwoners boven de 65 jaar stijgen van 14% in 2005 ruim 20% in 2023. Ook in Deventer is er een stijging van het aantal ouderen te zien, namelijk van bijna 14% in 2005 naar ruim 19% in 2024. Dus ook Deventer is aan het vergrijzen, maar relatief gezien in mindere mate. 

De prognosecijfers zijn afkomstig uit Pearl prognose 2011.

bron: Gemeente Deventer en CBS

Landsherenkwartier

Evenals het Oranjekwartier werd ook deze buurt in de jaren zestig gebouwd. De buurt kent overwegend huurwoningen en heeft ook veel etagebouw. De buurt wordt momenteel vernieuwd en de eerste nieuwbouwwoningen zijn al opgeleverd.