Staat van Deventer

Laagste waarde Hoogste waarde

Leerlingen speciaal onderwijs (2018)

Toelichting

Leerlingen speciaal onderwijs
Het aantal in Deventer woonachtige leerlingen dat op 1 oktober in Deventer naar het speciaal onderwijs gaat. Het gaat hier om een totaal van de scholen Panta Rhei, Arkelstein (praktijkonderwijs)  en de Linde (zmlk).

Het aantal Deventer leerlingen dat speciaal onderwijs volgt schommelt de laatste jaren rond de 500. Aan het begin van het schooljaar 2018/2019 volgden 485 (Deventer)leerlingen speciaal onderwijs. Dat zijn 43 leerlingen minder dan een jaar eerder.

Bron: scholen

Borgele

Borgele is een woonbuurt met overwegend huurwoningen die zijn gebouwd na 1965. De buurt is gebouwd volgens een strak stedenbouwkundig patroon. Er komt veel etagebouw en hoogbouw voor in Borgele.