Staat van Deventer

Laagste waarde Hoogste waarde

Huishoudens zonder kind(eren) (2022)

Toelichting

Percentage huishoudens zonder kinderen
Deventer telt 45.604 huishoudens op 1 januari 2022, waarvan 30.422 zonder kinderen. Relatief gezien is twee derde deel van de huishoudens kinderloos. Dit aandeel is het hoogst in de Binnenstad van Deventer. Hier heeft 86% van de huishoudens geen kinderen. In Borgele en Platvoet, Keizerslanden en de Zandweerd heeft ongeveer 70% van de huishoudens geen kinderen.

bron: Gemeente Deventer en CBS

Schrijversbuurt

Dit is een naoorlogse woonbuurt. Kenmerkend voor deze buurt is de aanwezigheid van ouderenvoorzieningen zoals woonzorgcentrum Corel en St. Jurrien. Recent is het voormalige woonzorgcentrum Corel aangepast en worden de appartementen verhuurd aan jongeren van 18 t/m 35 jaar.