Staat van Deventer

Laagste waarde Hoogste waarde

Huishoudens zonder kind(eren) (2020)

Toelichting

Percentage huishoudens zonder kinderen
Deventer telt 44.803 huishoudens op 1 januari 2020, waarvan 29.629 zonder kinderen. Relatief gezien is dus bijna twee derde deel van de huishoudens kinderloos. Dit aandeel is het hoogst in de Binnenstad van Deventer. Hier heeft bijna 85% van de huishoudens geen kinderen. In Borgele en Platvoet, Keizerslanden en de Zandweerd heeft ongeveer 70% van de huishoudens geen kinderen.

bron: Gemeente Deventer en CBS

Borgele

Borgele is een woonbuurt met overwegend huurwoningen die zijn gebouwd na 1965. De buurt is gebouwd volgens een strak stedenbouwkundig patroon. Er komt veel etagebouw en hoogbouw voor in Borgele.