Staat van Deventer

Laagste waarde Hoogste waarde

Gemiddeld besteedbaar inkomen huishouden (2018)

Toelichting

Besteedbaar inkomen
Cijfers over de inkomenspositie zijn altijd enigszins gedateerd. Dit omdat de belastingdienst een paar jaar nodig heeft om een fiscaal jaar af te sluiten. De meest recente cijfers dateren van 2018. Over dat jaar bedroeg het gemiddeld besteedbaar inkomen in Deventer € 40.300 per huishouden, € 800 meer dan een jaar eerder. In vergelijking met het landelijke gemiddelde moeten de huishoudens in Deventer gemiddeld met € 3.200 per jaar minder rondkomen. Per wijk varieert het gemiddeld inkomen per huishouden van € 32.000 in Keizerslanden en Rivierenwijk tot € 53.400 in de Vijfhoek.

cijfers exclusief studenten

bron: CBS

Borgele

Borgele is een woonbuurt met overwegend huurwoningen die zijn gebouwd na 1965. De buurt is gebouwd volgens een strak stedenbouwkundig patroon. Er komt veel etagebouw en hoogbouw voor in Borgele.