Staat van Deventer

Laagste waarde Hoogste waarde

Eenoudergezinnen (aandeel) (2021)

Toelichting

Eénouder gezinnen
Deventer telt 44.886 huishoudens op 1 januari 2021, waarvan 3.300 éénoudergezinnen. Relatief gezien is dat ruim 7% van alle huishoudens, gelijk aan het gemiddelde in Nederland. Dit aandeel is relatief hoog in Voorstad en Keizerslanden en  relatief laag in Lettele en Diepenveen.

bron: Gemeente Deventer en CBS

Blauwenoord

In deze buurt zijn in 1982 de eerste woningen opgeleverd. In 1986 is de buurt voltooid. Deze buurt omvat uitsluitend eengezinswoningen.