Staat van Deventer

WELKOM

Welkom op de Staat van Deventer. Hier vind je actuele, cijfermatige informatie over Deventer en over alle wijken en buurten binnen Deventer. Kies een wijk en vindt meteen de kerncijfers over deze wijk. Ga naar de cijfers en ontdek alles over bevolkingsontwikkeling, veiligheid, milieu en nog veel meer. In de wijkenmonitor kun je zien hoe de verschillende wijken scoren op verschillende themas. In het kennisportaal vind je veel factsheets en onderzoeksresultaten.

Laagste waarde Hoogste waarde

Vertrekbewegingen (percentage) (2018)

Toelichting

Percentage totale vertrekbewegingen
Het totale aantal vertrekbewegingen (zowel binnen als buiten de gemeente) is uitgedrukt ten opzichte van de gemiddelde bevolking. In Deventer hebben zich de afgelopen tien jaar gemiddeld bijna 4.900 personen per jaar gevestigd, terwijl er in die periode ongeveer net zoveel personen vertrokken. Dat betekent dat het migratiesaldo de afgelopen 10 jaren behoorlijk in evenwicht is. Het aantal vertrekken en ook het aantal vestigingen neemt de afgelopen jaren sterk toe tot ruim 5.600 personen in 2017. Dit duidt op een toenemende mobiliteit. In 2018 is er sprake van een afnemende mobiliteit, minder vestigingen en ook minder vertrekken.
Binnen de gemeente verhuisden het afgelopen jaar ruim 8.100 personen (200 meer dan het jaar daarvoor) waarmee het totaal aantal vertrekbewegingen op ruim 13.000 uitkomt. Relatief gezien is dat ruim dertien procent van de bevolking. Dit aandeel is het hoogst in de Binnenstad (23%) en Voorstad (18%) en het laagst in Bathmen en Diepenveen (8%). Op het kaartbeeld wordt het totaal aantal vertrekbewegingen (vertrekken + binnenverhuizingen) gepresenteerd.

bron: Gemeente Deventer