Staat van Deventer

WELKOM

Welkom op de Staat van Deventer. Hier vind je actuele, cijfermatige informatie over Deventer en over alle wijken en buurten binnen Deventer. Kies een wijk en vindt meteen de kerncijfers over deze wijk. Ga naar de cijfers en ontdek alles over bevolkingsontwikkeling, veiligheid, milieu en nog veel meer. In de wijkenmonitor kun je zien hoe de verschillende wijken scoren op verschillende themas. In het kennisportaal vind je veel factsheets en onderzoeksresultaten.

Laagste waarde Hoogste waarde

Afvalinzameling (in kg.) (2017)

Toelichting

Afvalinzameling
Deventer wil in 2030 een energieneutrale gemeente zijn. Daarbij past het anders omgaan met vrijkomende energie, het gebruik maken van wind- en zonne-energie, maar ook toepassen van bio- energie en het verwerken van afval als bron van energie. In 2016 werd door Circulus 38.400 ton aan huishoudelijk afval ingezameld. Dat is ruim 2000 ton minder dan in 2015, een daling van 5,5%. De Deventenaar produceerde in 2016 per persoon 387 kilo afval. Dit is 25 kilo minder dan in 2015. 

Klik hier voor meer gedetailleerde informatie over hoeveelheden gescheiden ingezameld afval in Deventer.

bron: Circulus