Staat van Deventer

WELKOM

Welkom op de Staat van Deventer. Hier vind je actuele, cijfermatige informatie over Deventer en over alle wijken en buurten binnen Deventer. Kies een wijk en vindt meteen de kerncijfers over deze wijk. Ga naar de cijfers en ontdek alles over bevolkingsontwikkeling, veiligheid, milieu en nog veel meer. In de wijkenmonitor kun je zien hoe de verschillende wijken scoren op verschillende themas. In het kennisportaal vind je veel factsheets en onderzoeksresultaten.

Laagste waarde Hoogste waarde

Overledenen (2018)

Toelichting

Absoluut aantal overledenen
In 2018 zijn er 898 inwoners van Deventer overleden. Dat zijn er net zoveel als een jaar eerder.
De afgelopen 10 jaren zijn er bijna 850 personen per jaar overleden in Deventer. De verwachting is dat het sterftecijfer de komende jaren zal gaan stijgen door een toenemende vergrijzing. Toch worden er nog steeds meer kinderen geboren in Deventer dan dat er mensen overlijden. Dit zorgt voor een positieve natuurlijke aanwas. Ook de komende jaren zal er sprake zijn van een positieve natuurlijke groei. De verwachting is wel dat de hoogte van deze natuurlijke groei de komende jaren langzaam zal gaan afnemen.  Belangrijkste reden hiervoor is een afname van de vruchtbaarheid maar vooral een hoger sterftecijfer door toenemende vergrijzing.

bron: Gemeente en CBS